SALI(N) NA! TATANGGAP NG MGA LAHOK HANGGANG 4 HULYO 2014 (BIYERNES)

TUNGKOL SA SALI(N) NA! 2014:

Ang Sali(n) Na! ay taunang programa ng KWF sa pagsasalin ng pinakamahahalagang tekstong pampanitikan, pangkultura, at/o pangkasaysayan ng bansa tungo sa layuning makalikha ng repositoryo at lawas ng mga opisyal at mapagtitiwalaang salin sa Filipino ng mga naturang akda.

Para sa taóng 2014, ang akdang isasalin ay ang  La revolución filipina ni Apolinario Mabini bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng kaniyang ika-150 kaarawan.

Ang huling araw ng pagsusumite ng lahok ay sa 4 Hulyo 2014, 5nh. Hindi na mauurong ang araw ng pagsusumite. Ang mga lahok na ipinadala sa pamamagitan ng koreo ay kailangang matanggap ng KWF nang hindi lalampas sa petsang nabanggit.