Panawagan para sa tagapag-ugnay sa proyektong Bantayog-Wika ng KWF

Inaanyayahan ang mga interesadong indibidwal na magsumite ng aplikasyon bilang coordinator sa monumental na proyektong Bantayog-Wika ng Komisyon sa Wikang Filipino, ang natatanging ahensiyang pangwika ng pamahalaan. Isang proyekto ang bantayog na magsasamonumento ng mga katutubong wika ng Filipinas sa pamamagitan ng mga pisikal na estrukturang sasagisag sa halaga ng mga wikang katutubo bílang baul continue reading : Panawagan para sa tagapag-ugnay sa proyektong Bantayog-Wika ng KWF

SALI(N) NA, POE!

SALI(N) NA, POE! Ang Sali(n) Na, Poe! ay isang timpalak sa pagsasalin sa Filipino ng mahahalagang tekstong pampanitikan na naglalayong hikayatin ang mga kabataan na lumahok sa gawaing pagsasalin. Para sa taóng 2017, ang tekstong isasalin ay ang mga piling tula ni Edgar Allan Poe. Ito ay bukas sa lahat ng kabataang nása edad 12–17. continue reading : SALI(N) NA, POE!