INAANYAYAHAN ang lahat na magpasa ng mga nominasyon para sa KWF Kampeon ng Wika, isang pagkilala para sa mga indibidwal o pangkat na nag-ambag sa pagpapaunlad at pagtataguyod ng Filipino at mga wika ng Filipinas.

Bukás ang nominasyon para sa lahat ng indibidwal samahan, tanggapan o institusyon, at mga ahensiyang pampamahalaan o pribadong sektor.

Ilan sa mga huwarang indibidwal na binigyan ng pagkilalang ito ay sina Alicia Magos (2014), Leoncio Deriada (2014) , Merlie Alunan (2015), at Resil Mojares (2016). Hanggang 30 Hunyo 2018 ang hulíng araw ng pagpapása ng nominasyon.

Para sa karagdang impormasyon, mangyaring tumawag sa Sangay ng Edukasyon at Networking sa 736-2519, o magpadala ng email sa [email protected]gmail.com. I-click para sa pormularyo.