Matutunghayan sa mga elemento ng poster para sa Buwan ng Wika 2019 ang tema sa darating na pagdiriwang na Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino.

Sa gitna ng disenyo, matatagpuan ang baybayin na “ka” sa loob ng logo ng KWF. Pagtatanghal at pagpaparangalan ito ng KWF sa mga katutubong wika na malaking bahagi ng kaakuhang Filipino.

Sumasagisag rin sa pangkating katutubo ang paggamit ng mga habing matatagpuan sa Filipinas. Sumisimbulo naman ang sarikulay ng parol sa minimithing kaisahan at epektibong pag-uugnayan sa mga katutubong wika sa bansa.

Sa tala ng KWF, may 130 katutubong wika sa Filipinas na dapat pangalagaan bilang pamanang pangkultura o intangible heritage. Pakikiisa rin ito sa pagtatalaga ng UNESCO sa 2019 bilang taon ng mga katutubong wika sa buong daigidig.

Inaanyayahan ang lahat na ipaskil ang mga poster sa prominenteng pook sa kani-kanilang gaya ng mga paaralan at tanggapan bilang pakikiisa sa buong buwang pagdiriwang ng mga wika ng Filipinas.

Maaaring kumuha ng kopya ng poster sa KWF o i-download dito Poster Buwan ng Wikang Pambansa 2019.