Pambansang Alagad ng Sining Virgilio S. Almario, bágong Tagapangulo ng NCCA

Pormal nang nanumpa bílang bágong Tagapangulo ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining (NCCA) si Pambansang Alagad ng Sining Virgilio S. Almario ngayong 12 Enero 2017, sa Gusaling NCCA, Kalye Luna, Maynila.

Sumumpa si Almario sa harap ni Senador Loren Legarda kasama ang papalabas na Tagapangulo ng NCCA na si Dr. Felipe de Leon Jr. Sinasikhan ito ng Kalupunan ng mga Komisyoner ng NCCA, mga komisyoner ng KWF, kawani ng NCCA at KWF, at ang midya.

Kasama ang pagbanggit hinggil sa binabalak na pagtatayô ng isang Kagawaran ng Kultura, nagbigay-diin si Almario sa halaga ng intangible heritage gaya ng mga katutubong wika at epikong bayan ng Filipinas.

“Yung ginagawa natin (NCCA) sa tangible heritage ay dapat ipagpatuloy, ngunit dapat din táyong mag-ukol ng panahon para sa intangible heritage,” sabi ni Almario. “Napakayaman natin sa intangible heritage at ang kayamanang iyon ay kailangan nating mahukay at magamit sa kasalukuyan,” dagdag pa niya.

Sa pagtatapos,binanggit din ng kasalukuyang Tagapangulo ng KWF na, “May kaugnayan ito upang yumaman pa ang pagkilala natin sa mga sarili bílang Filipino. Ito ang magiging motto ko: ang maging higit na Filipino táyong lahat sa pamamagitan ng NCCA.”

Mandato ng NCCA ang paglikha ng mga polisiya para sa kalinangan ng kultura at mga sining. May atas din ito sa paglinang at pagtataguyod ng pambansang kultura at sining, kasama na ang pagpapanatili ng pamanang kultural ng mga Filipino.