DANGAL NG WIKANG FILIPINO 2022, Bukás na para sa nominasyon!

DANGAL NG WIKANG FILIPINO 2022 Ang Dangal ng Wikang Filipino ay mataas na pagkilála sa mga indibidwal, samahán, tanggápan, institusyon, o ahensiyang pampamahalaán o pribadong sektor na may natatanging ambag o nagawa túngo sa pagsusulong, pagpapalaganap, pagpapayabong, at preserbasyon ng wikang Filipino. 1. Bukás ang nominasyon sa mga indibidwal, samahán, tanggápan o institusyon, at mga continue reading : DANGAL NG WIKANG FILIPINO 2022, Bukás na para sa nominasyon!

DANGAL NG PANITIKAN 2022, bukás na sa mga nominasyon!

MGA TUNTUNIN 1. Ang Gawad Dangal ng Panitikan ay ang mataas na pagkilála sa naiambag sa panitikang Pilipino o lifetime achievement award. Binibigyang-pagpupugay nitó ang natatanging manunulat na nagpakita ng pagpapahalaga sa kultura, kaakuhan, at kayamanang pamana, bukod sa pambihirang pagkasangkapan sa Filipino at ibá pang wikang panrehiyon o panlalawigan. 2. Bukás ang nominasyon sa continue reading : DANGAL NG PANITIKAN 2022, bukás na sa mga nominasyon!

Makasaysayang Lagdaan ng Kasunduan ng KWF at GUMIL Filipinas, Matagumpay!

Matagumpay na naisagawa ang makasaysayang lagdaan ng Memorandum ng Kasunduan (MOA) ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) at Gunglo dagiti Mannurat nga Ilokano iti Filipinas (GUMIL Filipinas) na dinaluhan ng sumusunod: Dr. Arthur P. Casanova, Tagapangulo ng KWF; Dr. Benjamin M. Mendillo Jr., Fultaym Komisyoner para sa Wikang Ilokano; Remy Albano, Pangulo, Gumil Filipinas (GF) continue reading : Makasaysayang Lagdaan ng Kasunduan ng KWF at GUMIL Filipinas, Matagumpay!