Pagpaparehistro sa Libreng  Serye ng Webinar ng KWF sa Buwan ng Panitikan, Bukás na!

Bukás na ang pagpaparehistro sa libreng serye ng webinar ng Komisyon sa Wikang Filipino kaugnay sa pagdiriwang ng Buwan ng Panitikan 2021 na may temang “Limandaang Taón ng Pagsulat sa Kalibutang Filipino.”  Ang serye ng webinar ay bahagi ng selebrasyon na nakaugat sa Proklamasyon Bílang 968 na nilagdaan noong 10 Pebrero 2015 na nagdedeklara sa continue reading : Pagpaparehistro sa Libreng  Serye ng Webinar ng KWF sa Buwan ng Panitikan, Bukás na!

DANGAL NG WIKA 2021, Bukás na para sa nominasyon!

DANGAL NG WIKANG FILIPINO 2021  Ang Dangal ng Wikang Filipino ay mataas na pagkilála sa mga indibidwal, samahán, tanggápan, institusyon, o ahensiyang pampamahalaán o pribadong sektor na may natatanging ambag o nagawa túngo sa pagsusulong, pagpapalaganap, pagpapayabong, at preserbasyon ng wikang Filipino. Bukás ang nominasyon sa mga indibidwal, samahán, tanggápan o institusyon, at mga ahensiyang continue reading : DANGAL NG WIKA 2021, Bukás na para sa nominasyon!