Ang Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan sa La Consolacion College Bacolod ay magsasagawa ng Pambansang Kongreso sa Katutubong Wika na gaganapin sa SMX Convention Center, Lungsod Bacolod, Negros Occidental mula 19–21 Agosto 2019.

Ang Kongreso ay tumutugon sa pagpapalaganap at pagpapaunlad ng wikang Filipino at mga katutubong wika. Ito ay magtatampok sa pangkalahatang estado ng mga katutubong wika sa Filipinas at sa halaga ng adyenda ng mabubuo sa pangangalaga nito. Ang tunguhing ito ay lubos na makatutulong sa pagpapataas ng kamalayan na unti-unting hihimok sa pakikisangkot sa pagpapasigla ng mga katutubong wika.

Layunin nitong maitampok ang halaga at pangkalahatang estado ng katutubong wika at matalakay ang mga paraan sa pagpapaunlad at pangangalaga pa lalo ng mga ito bilang mahalagang aspekto ng ating identidad bilang isang mamamayang Filipino. Magkakaroon ng talakayan hingil sa kahalagahan ng katutubong wika bilang pundasyon ng intangible cultural heritage at daluyan ng karunungang-bayan.

Bukas ang seminar na ito sa mga guro, mananaliksik, manunulat, mag-aaral, ahensiyang pamahalaan, organisasyong di-pampamahalaan o NGO, at sinumang may interes hinggil sa pag-aaral sa katutubong wika at sa mga paraang magpapatibay at magpapasigla sa mga ito bilang pundasyon ng intangible na pamanang kultura ng sambayanang Filipino.

I-click para sa rehistrasyon

*May 400 slot lamang kaya ‘first come, first serve’ ang panuntunan sa pagtanggap ng kalahok. 

  • Maagang pagrerehistro (early registration) PHP2,400.00
  • Para sa Senior Citizen, PWD, at estudyante at maagang magpaparehistro PHP2,160.00
   Panahon ng maagang pagpaparehistro  22 Abril–19 Hulyo 2019
  • Regular na rehistrasyon  PHP3,000.00
  • *Senior Citizen at PWD*  PHP2,400.00
  • * Estudyante (undergraduate) PHP2,400.00
   Panahon ng regular na rehistrasyon  20 Hulyo–19 Agosto 2019
   *Kailangang magpakita ng ID

Pagbabayad

1. Ideposito ang halaga sa:
Pangalan ng Account: Komisyon sa Wikang Filipino
Numero ng Account: 1512-1036-30
Bangko: Landbank of the Philippines
Branch: Malacañang

2. Ipadala ang kopya ng deposit slip sa [email protected] Kung senior citizen, PWD, at estudyante, kasamang ipadala ang ID. Dalhin din ang deposit slip sa seminar.

3. Para sa regular na pagbabayad, maaaring sa unang araw ng kongreso o ideposito sa bank
Account ng KWF.

Para sa iba pang detalye, maaaring kontakin ang sumusunod:

Email: [email protected]
Cellphone: 0927-685-6786 (Globe) / 0942-7365283 (Sun)
Landline: (02) 252-1953

***Ang KWF ay akreditadong CPD provider ng Komisyon sa Regulasyon ng mga Propesyon o PRC (Accreditation No. 2018-153), kayâ lahat ng seminar, kumperensiya, at kongreso ay iniaaplay naming na magkaroon ng CPD units credit.

Para sa mga nais makatanggap ng personal na liham paanyaya, maaaring magmensahe o mag-iwan ng comment (facebook page ng Pambansang Kongreso sa Katutubong Wika 2019) at itala ang ang mga sumusunod na detalye:

Pangalan:
Katungkulan:
Paaralan/Tanggapan:
Adres ng tanggapan:
Email address:

Ipadadala namin ang liham sa inyong email address.