Tumatanggap na muli ang Timpalak Uswag Darëpdëp sa mga entri hanggang 1 Pebrero 2016. Ngayong nasa ikatlong taon ng paglulunsad, itatampok ng para sa 2016-2017 ang mga wikang Bahasá Sug, Ibalóy, Kapampángan, at Waráy.

Bukás muli ito sa dalawang kategorya: maikling kuwento at tula. Para sa maikling kuwento kailangan ng akdang lima (5) hanggang labinlimang (15) pahina, at para sa tula, kailangan ng koleksiyon ng lima (5) hanggang (10) tula lamang. Opsiyonal ang pagsusumite ng salin sa Filipino at hindi ito makaaapekto sa pagpili ng mga mananalo.

Bahagi ang timpalak na ito ng gawain ng KWF para sa pagpapalakas ng mga katutubong wika ng bansa na siyang kinikilalang nag-aambag sa ating wikang pambansa, at bilang pakikiisa sa programang MTB-MLE ng Kagawaran ng Edukasyon.

Tatanggap ang mga magwawagi sa bawat kategorya at wika ng:

Unang gantimpala:            PHP15,000.00
Ikalawang gantimpala:       PHP10,000.00
Ikatlong gantimpala:          PHP5,000.00

Ang Timpalak Uswag Darëpdëp ay isang timpalak pampanitikan sa Filipinas na naglalayong mangalap at ipalaganap ang pinakamahuhusay na akdang pampanitikan mula sa iba’t ibang rehiyon sa bansa na likha ng mga kabataang nása edad 12–17, Mula ito sa Sebwanong “uswag” na nangangahulugang “sulong” at sa Ilokanong “darëpdëp” na nangangahulugang “haraya.”

i-klik para sa  pormularyo

tud