Pararangalan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) si Precioso Dahe Jr., bilang nagwagi sa Sanaysay ng Taon sa Pammadayaw, 27 Agosto sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas (CCP).

Ang kaniyang sanaysay, “Dabong-Yabong Filipinas: Ang Etnolinggwistikong Paggalugad sa Katutubong Wika Bilang Adarga” ang tatanghaling Sanaysay ng Taon.

Ibinahagi ni Dahe sa kaniyang sanaysay ang katutubong wikang Binukid at kung paano ito naging tulay sa pag-unlad ng kanilang pamayanan lalo na sa usaping negosyo at komersiyo.

Nagtapos ng kursong Edukasyon sa Filipino si Dahe at kasalukuyang nagtuturo sa ikawalo at ikasampung baitang ng Mataas na Paaralan ng Kinawe sa Bukidnon.

Samantala, tatanggap naman ng ikalawang gantimpala si Leodivico Lacsamana, isang guro sa University of Asia and the Pacific, para sa kaniyang sanaysay, “Ang mga Katutubong Wika: Tungo sa Pagbuo ng Isang Matatag at Maunlad na Bansang Filipino.”

Si Dorothy Javier-Martinez naman ng De La Salle University Maynila at kaniyang sanaysay, “Karunungan, Hiwaga, at Espiritwalidad ng Paglilinang ng Katutubong Wika” ang nagkamit ng ikatlong gantimpala.

Ang Sanaysay ng Taon ay taunang timpalak ng KWF na naglalayong himukin ang mga natatanging mananaysay ng bansa na ilahok ang kanilang mga akda. Ang tema ng mga sanaysay para sa taóng 2019 ay pagtalakay sa konsepto o resulta ng saliksik hinggil sa paglilinang ng mga katutubong wika sa Filipinas tungo sa pagkakaunawaan, pagkakaisa, at pagunlad ng sambayanang Filipino.

Nagsilbing hurado sa timpalak sina Dr. Jovino Miroy ng Pamantasang Ateneo de Manila, historyador na si Jonathan Balsamo, at KWF Chief Language Researcher John Enrico Torralba.

Bahagi ang timpalak sa iba’t ibang gawaing inihanda ng KWF para sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2019 na may temang Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino. ###