Bilang pagpapahalaga sa wikang Filipino at sa kontribusyon nito sa buhay ng bawat Pilipino, ipinagdiwang ang pagsisimula ng Buwan ng Wikang Pambansa sa Pamantasan ng Bikol noong Agosto 1 sa Kolehiyo ng Arte at Letra (KAL).

http://bicol-u.edu.ph/index.php?p=news-1864