Magbibigay ng panayam si Ruben T. Reyes, dating kasangguning mahistrado (Associate Justice) ng Mataas na Hukuman, sa ikalawang Lekturang Norberto L. Romualdez na mangyayari sa 6 Hunyo 2016, 8:30nu–12:00nh, sa Hukuman ng Apelasyon, Maynila.

Susundan ni Reyes sa serye ng lektura si Dr. Ambeth Ocampo, historyador at iskolar na nagpanayam hinggil sa kasasayang kultural noong Hunyo 2015. Tatalakayin niya ang paggamit ng Filipino sa larang ng batas sa kaniyang panayam na Wika at Batas. Isa si Reyes sa mga tagapagsulong ng paggamit ng Filipino sa batas.

Ang lektura, na may layuning maglikom ng mga intelektuwal na panayam, ay isa ring pagpaparangal kay Norberto L. Romualdez, dating Mahistrado ng Kataas-taasang Hukuman na magdiriwang ng ika-141 anibersaryo ng kaarawan sa araw ng lektura.

Si Romualdez ay ang arkitekto ng Batas Komonwelt Blg. 184 na lumikha sa Surian ng Wikang Pambansa, na ngayon ay Komisyon sa Wikang Filipino.

Bukás ang lektura sa publiko. Walang babayarang rehistrasyon, bagaman limitado ang KWF sa pagtanggap ng unang 30 kalahok. Para sa pagpapatala, tumawag sa 708-6972/736-2525 lok. 105, at hanapin si Pinky Jane Tenmatay o Lourdes Hinampas o mag-email sa [email protected]