Isang forum na may paksang Pagtuturo ng Inhenyeriya Gamit ang Filipino: Hamon, Karanasan, Tugon ang gaganapin sa 30 Marso 2016, ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon sa Audio Visual Room ng National Engineering Center ng Unibersidad ng Pilipinas-Diliman, Lungsod Quezon.

Ito ang ikaapat sa serye ng tig-iisang (1) araw na panayam at pagbabahaginan ng mga karanasan, estilo, lapit at bisa ng pagtuturo sa iba’t ibang larang gamit ang wikang Filipino. Bahagi ito ng paghahanda para sa Kongreso sa Intelektuwalisasyon ng Wikang Filipino na gaganapin sa Buwan ng Wika 2016.

Para sa karagdagang impormasyon maaaring makipag-ugnay kay Bb. Grace Bengco sa telepono blg. 7362525 lokal 107 o mag-email sa [email protected]