Ginanap noong 30 Marso 2016 ang Forum sa Pagtuturo ng Inhenyeriya Gamit ang Filipino: Mga Hámon, Karanasan, at Tugon sa Maynilad Room, Melchor Hall ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Ito ang ikaapat sa serye ng forum hinggil sa pagtuturo sa iba’t ibang larang gamit ang Filipino na itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino. Bahagi ito ng paghahanda para sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika na may temang Intelektuwalisasyon ng Wikang Filipino.

Naging tagapanayam sina Dr. Rhodora M. Gonzalez, Kasangguning Propesor sa Departamento ng Geodetic Engineering (UP Diliman) at Engr. Federico A. Monsada, Pangulo ng Technological Council. Nagpakitang-turo sina Dr. Jordan Rel Orillaza, Kasangguning Propesor sa Electrical and Electronics Engineering Institute (UP Diliman) at Dr. Carlos C. Sison, Propesor ng Kolehiyo ng Inhenyeriya at Teknolohiya (Pamantasan ng Lungsod ng Maynila).