Batangas Governor Dodo Mandanas and the Komisyon ng Wikang Filipino (KWF) on January 22 signed a Memorandum of Understanding (MOU) seeking the construction of a “Bantayog-Wika” at the provincial capitol.

According to the KWF, a Bantayog-Wika is a shrine for intangible cultural heritage like language, which has an important role in forging and strenghtening national identity.

The Bantayog-Wika will be 10 feet x 2 feet in size and made up of stainless steel.

It will be built by sculptor Luis “Jun” Lee.

“Hindi lamang ito sumasalamin sa yaman ng mga wika kundi kakikitahan din ng mga kaalamang pangkultura ng pamayanang kinapapalooban nila. Sa ganitong paraan, lalalim ang tangkilik at pagpapahalaga ng mga Filipino sa yamang nakapaloob sa kanilang mga katutubong wika,” the KWF said.

“Nilalayon ng Bantayog-Wika na makalikha sa hinaharap ng mga monumento para sa lahat ng mga katutubong wika ng Filipinas. Bawat bantayog ay katatagpuan ng mga katutubong katangian ng sinasagisag na kultura,” it added.

http://southluzon.politics.com.ph/2018/02/05/gov-mandanas-komisyon-ng-wikang-filipino-ink-mou-build-bantayog-wika/