makata ng taon2016_resized

Basahin ang Haraya ni Dr. Michael M. Coroza upang malaman ang mga Antas ng Tugmaan. Lumalabas ang kolum na ito sa magasing Liwayway.

MGA ANTAS NG TUGMAAN 1

MGA ANTAS NG TUGMAAN 2

MGA ANTAS NG TUGMAAN 3