Muling nananawagan ang Komisyon sa Wikang Filipino sa mga editor ng mga teksbuk na lumahok sa ikalawang libreng webinar sa Ortograpiyang Pambansa (OP) at KWF Manwal sa Masinop na Pagsulat (MMP) na mangyayari sa 9 Setyembre 2020, 8nu–3nh.

Layon ng seminar na mapaglingkuran ang mga editor upang mas mahasa pa ang kanilang kasanayang pangwika kaugnay ang mga kasalukuyang tuntunin ng Ortograpiyang Pambansa.

Naglalaman ang OP ng mga tuntunin sa pagbaybay sa wikang Filipino habang nagsisilbing patnubay sa masinop at maayos na pagsulat ang MMP para sa mga editor, guro, at mag-aaral.

Matapos ang talakay sa OP at MMP, magkakaroon din ng inter-aksiyon ang mga editor sa mga nangangasiwa ng seminar nang mapaunlad pa ang kanilang pagkatuto.

Bahagi ito ng serbisyo ng KWF sa mga editor at iba pang propesyonal na katuwang ng natatanging ahensiyang pangwika ng pamahalaan sa pagpapalaganap ng wasto at modernong Filipino sa sistemang edukasyon.

Kinakailangan lamang magpadala ng email na may pangalan at kinabibilangang publishing house ang mga interesadong publisher at kanilang editor sa [email protected].

Mayroong 20 slot ang nasabing online seminar. Tatanggap ang KWF ng mga aplikasyon hanggang 6 Setyembre 2020.