Ang kumperensiya ngayong taon ay magtatampok ng mga plenaryong panayam ng mangangatha at iskolar na si Dr. Rosario Cruz-Lucera (UP Diliman), at Pangalawang Kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon na si Dina S. Ocampo. Tampok rin ng UMPIL ang Panayam Adrian Cristobal na ibibigay ni Dr. Reynaldo Ileto, awtor ng Pasyon and Revolution.

Kabilang sa mga tagapanayam sina Jose Jason Chancoco (Ateneo de Naga University), Dr. Jaime An Lim (Far Eastern University), at Dr. Hope Sabanpan-Yu (University of San Carlos, Cebu) sa Poetics of Regional Literature; Dr. Oscar V. Campomanes (Ateneo de Manila University), Dr. David Jonathan Bayot (De La Salle University, Manila), at Dr. J. Pilapil Jacobo (Ateneo de Manila University) sa Critical Tradition in the Philippines;

Dr. Victor Emmanuel Carmelo Nadera, Jr. (University of the Philippines, Diliman), Dr. Maria Luisa F. Torres Reyes (Ateneo de Manila University), and Ani Rosa Almario-David (The Raya School) para sa Literature in the Time of K-12 and Mother Tongue Based Education; at Dr. Alvin Yapan (Ateneo de Manila University), J.I.E. Teodoro (Miriam College), and Patrick Campos (University of the Philippines Film Institute) para sa Regional Literature in Film.

The congress is supported by the Komisyon sa Wikang Filipino, the National Commission for Culture and the Arts, the Department of Education, the Commission on Higher Education,the Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry, and the Philippine Soong Ching Ling Foundation.

Tumawag kay Eva Cadiz sa 09178453721. Maaari ring magpatala sa [email protected]

Bumisita sa Kalatas, ang opisyal na publikasyon ng UMPIL, para sa buong detalye.

Retrato mula kay Xiao Chua