Kampo_image_postI-click ang sumusunod na link para sa DepEd Advisory No. 371, s. 2015 hinggil sa Pakikilahok sa Kampo Balagtas 2016 ng Komisyon sa Wikang Filipino: https://kwf.gov.ph/wp-content/uploads/DepEd-Advisory_KB-2016.pdf.