Ipinababatid ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) na kanselado ngayong taon ang Timpalak Jacinto sa Sanaysay gayundin ang Gawad Julian Cruz Balmaseda. Inaabisuhan din ang mga naunang nakatanggap na ng pabatid at anunsiyo na hindi muna maipagpapatuloy ito ngayong taon.

Makatatanggap din ng liham mula sa KWF ang mga nakapagpadala na ng kanilang lahok bílang opisyal na pagpapabatid hinggil dito.