LUMITAW ULI ANG pangil ng kaibigang Teddy Boy Locsin kahapon bago ang ikalawang debate ng mga kandidato sa pagkapresidente. Ginamit ang kaniyang Twitter para payuhan sina Mar at Grace na mas gumamit ng Ingles. Bakit daw? Kasi daw ang Filipino ay “so bullshitty, so useless a tongue for debate.” Kasi daw “Tagalog (is) a language inapproriate to a pointed debate, circular shitty.” Nagmumukha daw tuloy siláng si Chiz sa sagutan.
Inuulit ni Teddy Boy ang matanda nang prehuwisyo ng mga Inglesero laban sa katutubong wikang tulad ng Filipino. Na ano? Na isang mahinàng wika ang Filipino; hindi puwedeng gamitin sa mga usapang intelektuwal. At bunga ito ng mababà niyang pagtingin sa katutubong wika. Para sa kaniya, at sa mga tulad niyang Inglesero, ang Ingles lámang ang pinakaperpekto at pinakamahusay na lengguwahe sa mundo. At iyon ang malaking problema para sa kaniya. Hindi niya matatanggap na walang wikang taal na superyor at/o imperyor. Sa halip, ang antas ng pag-unlad ng bawat wika ay depende sa gumagamit.
Bahagi ng kaniyang prehuwisyo laban sa Filipino ang paniwalang hindi ito angkop na wika sa debate. Na para bang inimbento ang debate para lang sa wikang Ingles. Ni hindi yata alam ni Teddy Boy na nagdedebate halos linggo-linggo ang mga tao sa barberya, sa kanto, palengke, at kahit sa mga karihan. At nagiging napakainit ang kanilang bakbakan, nagiging mahayap ang palitan ng mga salitâ, kung minsan ay nauuwi sa suntukan (at tagaan), at hindi Ingles ang kanilang ginagamit na wika. Hindi Ingles, kayâ mas nagkakaintindihan silá, mas tumatalab ang insultuhan, mas mabilis ang sagutan. Hindi “circular shitty,” katulad ng mga debate sa Batasan dahil naghihirap umi-Ingles ang mga kongresman at senador.
Ano ang ibig kong sabihin? Na nagiging “circular shitty” ang wika ng debate, ngunit hindi dahil sa wika. Sa halip, dahil sa nagdedebate. Nagiging “circular shitty” ang wika ng debate dahil “circular shitty” ang mga táong nagdedebate. Paikot-ikot, palig-paligoy (1) dahil ayaw magsabi ng tahas na totoo, (2) dahil nambobola, (3) dahil umiiwas sa katotohanan, (4) dahil nagsisinungaling, atbp. (Hindi ko alam kung alin dito si Chiz.)
Salamat at hindi siyá sinunod nina Mar at Grace kagabi. Mas masayá naman ang debate sa Cebu. Ituloy lang ang sagutan sa Filipino.
Bilang pag-uulit, nais kong ipagpauna na ang lahat ng mababása ninyo dito ay sarili kong opinyon at hindi sa KWF, maliban kung isaad ko. Nakabukás din ako sa anumang nais itanong bukod sa nais ipanukala ng mambabasá. Nais kong makipag-usap sa mga alagad ng wika.