MAY PABORITO AKONG akronim ngayon dahil kay Pacquiao: LGBT. Pag binigkas, ito ay El, Dyi, Bi, Ti at tumatayô para sa pangkating Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender. Ang problema ko, nahihirapan akong tandaan ang pagkakasunod-sunod ng mga titik sa akronim.

Ang isa kasing halaga ng akronim ay ang pangyayaring higit itong madalîng tandaan kaysa kabuuan ng mga salitâng kinakatawan nitó. Ang ibig sabihin, inimbento ang akronim para mas madalîng maalaala at mas mabilis mabigkas. Pinakamagandang halimbawa nitó ang “radar.” Shorcut ito sa “ra(dio) d(etection) a(nd) r(anging),” isang sistema ng pagsubaybay sa lokasyon, direksiyon, at bilis ng isang eroplano, barko, at iba pang bagay. Lumitaw ang instrumentong ito noong 1940s at napakahalaga ng gamit ngayon. Ang totoo, alam ng mga tao ngayon ang salitâng “radar” ngunit iilan ang nakaaalam ng ibig sabihin nitó. O bakâ nga, marami ang nag-aakala na orihinal na pangalan ng nasabing sistema ang “radar” at hindi alam na isa itong akronim.

Kamakailan, nauso ang TLC (tender love and care) sa mga tin-edyer. Kung tama ang pagkatanda ko, nagmula ito sa showbiz at iniuso ng mga artista. Mapapansin na mas maraming ganitong akronim ang mula sa Ingles bukod sa pa-Ingles ang pagbigkas sa mga titik. Halimbawa pa: UF, UFO, OFW, PWD. Marami ngang opisina ang mas sikat sa akronim: BIR, DSWD, DFA, FBI, PLDT. Pa-Ingles pa ring lahat.

Kung minsan, may nauusong akronim sa Filipino. KSP (Kulang Sa Pansin). Ngunit para sa akin, ang klasik ay KKB (Kanya-Kanyang Bayad). Sabihin mang salin lang ito ng “Dutch Treat”—na hindi ko alam kung ikinaiinis ng mga taga-Holland—mas timplado at walang naaaping pangkatin ang ating pormularyo. Mayroon namang akronim na Ingles ang ibig sabihin, ngunit mahahalatang Pinoy ang pinagmulang pakahulugan. Pangunahin dito ang KJ (killjoy). Di ko pa nakakaengkuwentro ang konseptong ito sa literaturang Americano.

Gayunman, kinakabahan pa rin ako sa LGBT. Nahihirapan akong kabesahin. Mas naaalala ko pa LBTCo noong kamusmusan ko.

Bilang pag-uulit, nais kong ipagpauna na ang lahat ng mababása ninyo dito ay sarili kong opinyon at hindi sa KWF, maliban kung isaad ko. Nakabukás din ako sa anumang nais itanong bukod sa nais ipanukala ng mambabasá. Nais kong makipag-usap sa mga alagad ng wika.