KWF Timpalak sa Sanaysay

Pagbati sa mga nagwagi sa Gawad KWF sa Sanaysay 2015:

 

Unang Gantimpala

 

MALAPIT SA BITUKA:

Kaliwaang Kawing ng Filipino at ng Tunay na Pambansang Kaunlaran

Mark Anthony Angeles

 

Ikalawang Gantimpala

 

Ang Wika sa Kalayaang Pangkabuhayan at Kaunlaran ng Bansa

Dr. Bayani Santos Jr.

 

Ikatlong Gantimpala

 

Sa Gitna ng mga Unos, at Pagsubok ng Bayang Filipinas, Nananatiling Susi ng Pambansang Kaunlaran ang Wikang Filipino

Dorothy P. Javier

 

Lupon ng Inampalan:

Rowena Festin

Dr. Luna Sicat-Cleto

Alvin B. Yapan