INAANYAYAHAN ang lahat na magpasa ng mga nominasyon para sa KWF Kampeon ng Wika, isang pagkilala para sa mga indibidwal o pangkat na nag-ambag sa pagpapaunlad at pagtataguyod ng Filipino at mga wika ng Filipinas.

Bukás ang nominasyon para sa lahat ng indibidwal samahan, tanggapan o institusyon, at mga ahensiyang pampamahalaan o pribadong sektor.

Ilan sa mga huwarang indibidwal na binigyan ng pagkilalang ito ay sina Alicia Magos (2014), Leoncio Deriada (2014) , Merlie Alunan (2015), Resil Mojares (2016) at Lucena Samson (2018). Hanggang  7 Hunyo 2019 ang hulíng araw ng pagpapása ng nominasyon.

Para sa karagdang impormasyon, mangyaring tumawag sa Sangay ng Edukasyon at Networking sa 736-2519, o magpadala ng email sa [email protected]gmail.com. I-click para sa pormularyo.