Nananawagan ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) sa mga iskolar na magkaloob ng kopya ng kanilang mga tesis at disertasyong nakasulat sa wikang Filipino para sa isinasagawa nitong anotasyon ng mga nabanggit na pag-aaral.

Ang patuluyang proyekto sa anotasyon ng mga tesis at disertasyon ay naglalayong makabuo ng mapagtitiwalaang depositaryo ng mga pananaliksik na nakasulat sa wikang Filipino. Ninanais din nitong palakasin pa ang saliksik sa iba’t ibang larang.

Inaasahan na makatutulong ito sa mga iskolar at mag-aaral na naghahanap ng mga sangguniang may kinalaman sa kanilang sinasaliksik sa iba’t ibang disiplina.

Kabilang sa mga nagawan na ng anotasyon ang mga tesis at disertasyon sa wika, panitikan, araling Filipino, pagsasalin, araling midya, at edukasyon. Sa hinaharap, binabalak ng KWF na mailabas sa online na espasyo ang mga anotasyong ito.

Maaaring ipadala ang kopya ng mga naipasá nang tesis at disertasyon sa anotasyon.kwf@gmail.com. Tinitiyak ng KWF na pangangalagaan ang mga nasabing kopya at gagamitin lámang para sa proyektong anotasyon.

Para sa paglilinaw o tanong hinggil sa mga nabanggit, maaaring tumawag sa 09669052938 at hanapin si Gng. Miriam Cabila, o mag-email sa miriam.cabila@yahoo.com. ##