Nangangailangan ang Sangay ng Literatura at Araling Kultural (SLAK) ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ng Project Coordinator para sa proyektong Seminar sa Korespondensiya Opisyal. Maaaring mag-aplay kahit bagong gradweyt.

Mga Kalipikasyon:

1. Nakapagtapos ng apat na taóng kurso na may kaugnayan sa wika, panitikan, komunikasyon, o mga kaugnay na larang
2. Mahusay makipag-usap sa iba’t ibang uri ng tao
3. Mahusay magsalita at sumulat sa wikang Filipino
4. Organisado at masinop
5. Maaaring maglakbay sa iba’t ibang bahagi ng Filipinas
6. Marunong o may kasanayan sa basic o elementary statistics

Iba pang detalye:

1. Anim (6) na buwang kontrata
2. PHP 1,000.00/araw ang suweldo

Kung interesado, ipadala ang inyong curriculum vitae sa [email protected] hanggang 3 Enero 2020.