Tatanggap ng mga nominasyon ang KWF para sa kauna-unahang KWF PAMBANSANG GAWAD WENCESLAO Q. VINZONS SA PERYODISMONG PANGKAMPUS hanggang sa 13 MARSO 2020, 5NH.

Ang KWF Gawad Vinzons ay pagkilala at parangal sa mga pahayagang pampaaralan na nagpamalas ng sinop at husay sa paggamit ng wikang Filipino.

Ang tuntunin sa paglahok ay ang sumusunod:

      1. Pagsusumite ng isang (1) kopya ng mga peryodikong kabilang sa 10 NATATANGING PERYODIKONG PANGKAMPUS (BEST SCHOOL PAPERS) (Kategorya: High School, Filipino) sa nakaraang DepEd Regional Schools Press Conference (RSPC).
      2. Pagsusumite ng sinagutang pormularyo ng nominasyon at maikling tala o kasaysayan ukol sa nominadong peryodiko.

Ipadala ang mga nominasyon sa:

LUPON SA KWF PAMBANSANG GAWAD
SA PERYODISMONG PANGKAMPUS 2020
Sangay ng Edukasyon at Networking (SEN)
Komisyon sa Wikang Filipino (KWF)
2P Gusali Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel
San Miguel, Maynila

Para sa mga paaralan na kalahok sa DepEd NSPC sa Tuguegarao, maaaring isumite sa KWF staff na nasa Tuguegarao ang kopya ng peryodiko at ang pormularyo ng nominasyon.

Ang mga magwawagi sa KWF Gawad Vinzons ay pararangalan sa Araw ni Balagtas, 2 Abril 2020, sa Orion, Bataan.

Para sa mga tanong, makipag-ugnayan lamang kay Bb. Kriscell Largo Labor sa cellphone blg. 09667518563 at email na [email protected] ###