Magdaraos ng isang pampublikong konsultasyon ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema sa G.R. No. 216930, 217451, 217752, 218045, 218098, 218123, & 218465. Magpopokus ang KWF sa talakayan hinggil sa epekto at implikasyon ng pag-aalis ng Temporary Restraining Order (TRO) sa CHED Memorandum No. 20, s. 2013. Gaganapin ito sa 16 Nobyembre 2018, 9nu hanggang 12nt, sa KWF Bulwagang Romualdez, 1610 Kalye Jose P. Laurel, San Miguel, Maynila.

Layunin ng pampublikong konsultasyon na tipunin ang mga stakeholder ng wika, panitikan, at edukasyong Filipino at magkaroon ng talakayan hinggil sa magiging tindig at aksiyon hinggil sa usapin.

Aanyayahan sa konsultasyon ang mga piling kinatawan ng mga kagawaran ng Filipino mula sa iba’t ibang unibersidad, mga organisasyong pangwika, at mga iskolar.

Bukas ang konsultasyon sa publiko bagaman limitado lamang sa 50 slot ang tatanggapin ng KWF para sa mga kalahok na walk-in. May sumusunod na tuntunin ang pagpapatala sa pamamagitan ng Google Form na ito:

1. Ang Google Form na ito ay para sa pagpapatala ng mga interesadong indibidwal na nais lumahok at mag-ambag sa talakayan hinggil sa CMO No. 20, s. 2013 at sa kaugnay na desisyon ng Korte Suprema hinggil dito.

2. Limitado lamang sa 50 slot ang tatanggapin ng KWF para sa konsultasyon. Ang mga magpapatala dito ay ituturing na kalahok na walk-in.

3. Para sa pagpapatala, hihilingin ng KWF ang mga impormasyon gaya ng organisasyon at/o institusyong kinakatawan, kontak, kurso/ larang/ disiplina, propesyon, at iba pang kaugnay na impormasyon.

4. Ang pagpapatala na ito ay magsasara sa 14 Nobyembre 2018, 12n.t.

5. Makatatanggap ng abiso mula sa KWF ang mga matatanggap na kalahok sa konsultasyon.

6. Sakaling isa kayo sa mga natanggap na kalahok, at nagpasiya kayong hindi gamitin ang inyong slot at/o may pangyayaring magbubunsod ng inyong hindi pagdalo sa gawain, mangyaring ipabatid agad ito sa [email protected] hanggang sa 15 Nobyembre 2018, 9nu, upang maibigay ng KWF ang inyong slot sa mga nakatala sa waitlist.

I-click para sa Google Form ng pagpapatala