Iginiit ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) na itaguyod ng Komisyon sa Lalong Mataas na Edukasyon (CHED) ang wikang Filipino at ang karapatan sa seguridad sa trabaho ng mga guro ng Filipino sa tersiyarya. Ito ay ayon sa liham na may petsang 19 Disyembre 2014 at ipinadala ng KWF, sa pamamagitan ni Tagapangulong Virgilio S. Almario, kay Tagapangulong Patricia B. Licuanan ng CHED.

Matatandaan na noong 27 Nobyembre 2014 ay naglabas ng pahayag ang CHED na paninindigan nito ang CHED Memorandum Order (CMO) Blg. 20, serye 2013. Dahil sa nasabing memo, libo-libong guro sa kolehiyo at unibersidad ang posibleng mawalan ng trabaho simula 2016 dahil sa pagkawala ng mga sabjek na ituturo.

Sa liham na ipinadala, itinanong ni Almario kung ano ang mga hakbang ng CHED upang “tupdin ang mandato ng 1987 Konstitusyon na mapalaganap ang wikang Filipino at maipagamit ito bilang wikang panturo sa mga kolehiyo at unibersidad” at nagmungkahing “pakinggang mabuti ng inyong Komisyon ang kasalukuyang karaingan ng mga guro sa Filipino at ang nakikinitang masamang epekto ng CMO No. 20 sa buhay ng libo-libong guro.”

Sinabi din ni Almario na matagal nang nagsisikap magbukas ang KWF ng talakayan sa CHED hinggil sa Filipino sa tersiyarya at kayâ ikinatuwa na magpapasimula na ito ng talakayan sa KWF.