Labing-isang guro sa Filipino na mula sa iba’t ibang panig ng bansa ang pagkakalooban ng Komisyon sa Wikang Filipino((KWF) ng Gawad Ulirang Guro dahil sa kanilang mga ambag para sa pagsusulong ng Wikang Filipino at mga wika ng kanilang rehiyon.

Ang mga gagawaran ay sina Dominga Tomas (Benguet State University), Richard M. Collado (Ilocos Norte National High School), Nestor C. De Guzman (EPZA Resettlement Elementary School), Norilie L. Estrabo (Calamba Elementary School), Elena D. Tatel (Sorsogon National High School), Berdin R. Sinfronia (Lo-oc National High School), Ignacio Apa-ap III (Kalingan National High School), Jeannete G. Pedriña (University of Souther Philippines Tagum-Mabini Campus), Nelia Orpian-Du (University of Southern Cotabato), Edna D. Fregil (La Consolacion College Bacolod), at Lorelie M. C ayabyab (Paaralang Elementarya ng Rizal).

Ang mga tatanggap ng gawad ay pinili batay sa kanilang mga makabuluhang ambag sa mga saliksik pangwika at pangkutura ng kanilang rehiyon, mga gawain sa pagpapalaganap at promosyon ng Wikang Filpino, kultura, at wika ng rehiyon sa larangan ng pagtuturo sa kanilang komunidad sa pamamagitan ng publikasyon, seminar, pagsasanay, palihan, at iba pang katulad na gawain, at pangunguna sa pagpapahalaga sa pamánang pangwika at pangkultura ng Filipinas kaagapay ng pagtataguyod at pagpapaunlad sa wikang Filipino.

Ang Ulirang Guro ay taunang ibinibigay ng KWF sa mga pilî at karapat-dapat na guro sa Filipino sa kahit anong antas ng edukasyon sa bawat rehiyon.  Nilalayon ng pagbibigay ng gawad na maitaguyod at maipagparangalan ang mga natatanging guro na patuloy na katuwang ng KWF sa pagpapalaganap ng wikang Filipino sa bansa.

Ang parangal ay gaganapin sa 19 Agosto 2016 sa Bahay Alumin1, UP-Diliman, Lungsod Quezon.