Lumahok sa Sanaysay ng Taón 2021!

Tuntunin Ang Sanaysay ng Taón ay taunang timpalak ng KWF na naglalayong himukin ang mga natatanging mananaysay ng bansa na ilahok ang kanilang mga akda. Bukás ang timpalak sa lahat, maliban sa mga kawani ng KWF at kaniláng kaanak. Ang paksa ng sanaysay ay pagtalakay sa saliksik hinggil sa kahalagahan at tungkulin ng wika sa … Continue reading Lumahok sa Sanaysay ng Taón 2021!