Kalupunan ng Komisyoner

ARTHUR P. CASANOVA
Tagapangulo
Kinatawan ng Wikang Tagalog

BENJAMIN M. MENDILLO
Fultaym na Komisyoner
Kinatawan ng Wikang Ilokano

CARMELITA C. ABDURAHMAN
Fultaym na Komisyoner
Kinatawan ng Wikang Waray

ANGELA E. LORENZANA
Kinatawan ng Wikang Bikol

ALAIN RUSS G. DIMZON
Kinatawan ng Wikang Hiligaynon

Kinatawan ng Wikang Pangasinan

JIMMY B. FONG
Kinatawan ng mga Wika sa Kahilagaang Pamayanang Kultural

HOPE S. YU
Kinatawan ng Wikang Sebwano

ABRAHAM P. SAKILI
Kinatawan ng mga Wika ng Muslim Mindanao

LUCENA P. SAMSON (Kinakatawan ni Dr.  LEONORA YAMBAO)
Kinatawan ng Wikang Kapampangan

Direktor Heneral