Tsart ng Organisasyon

Kalupunan ng Komisyoner

ARTHUR P. CASANOVA
Tagapangulo
Kinatawan ng Wikang Tagalog

CARMELITA C. ABDURAHMAN
Fultaym na Komisyoner
Kinatawan ng Wikang Samar-Leyte

LORNA E. FLORES
Fultaym na Komisyoner
Kinatawan ng Mga Wika sa Katimugang Pamayanang Kultural

ANGELA E. LORENZANA
Kinatawan ng Wikang Bikol

ALAIN RUSS G. DIMZON
Kinatawan ng Wikang Hiligaynon

MA. CRISANTA N. FLORES
Kinatawan ng Wikang Pangasinan

JIMMY B. FONG
Kinatawan ng mga Wika sa Kahilagaang Pamayanang Kultural

HOPE SABANPAN YU
Kinatawan ng Wikang Sebwano

ABRAHAM P. SAKILI
Kinatawan ng mga Wika ng Muslim Mindanao

LUCENA P. SAMSON (Kinakatawan ni Dr. Leonora Yambao)
Kinatawan ng Wikang Kapampangan

ANNA KATARINA B. RODRIGUEZ
Direktor Heneral

 

Mga Puno ng Sangay

John Enrico C. Torralba
Puno, Sangay ng Salin (SS)

Lourdes Z. Hinampas
Puno, Sangay ng Salita at Gramatika (SSG)

Sheilee B. Vega
Puno, Sangay ng Literatura at Araling Kultural (SLAK)

Jomar I. CaƱega
OIC-Puno, Sangay ng Edukasyon at Networking (SEN)

G. Julio A. Ramos
Puno, Sangay ng Pangasiwaan at Pananalapi (SPP)

 

Mga Yunit Pampangasiwaan

Bernadeth M. Mequila
Yunit ng Akawnting

Lourdes Anne L. Manapat
Yunit Pantauhan

Irene Joy Nequin
OIC-Yunit ng Procurement

Salvador L. Sagadal
Yunit ng Badyet

Lorna Lynn L. Wenceslao
Yunit ng Suplay

Yunit ng Cash

Yunit ng Sinupan

 

image_pdfimage_print