Muling binubuksan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang pagpapatala sa libreng seminar na Pambansang Klinik sa Estilong Filipino para sa mga tagapayo ng peryodismong pangkampus na kalahok sa DepEd National Schools Press Conference (NSPC). Gaganapin na ang programa sa 10 Marso 2020, 8:00nu hanggang 5:00nh sa St Paul University, Tuguegarao, Cagayan.

Ang libreng seminar ay maghahandog ng panayam hinggil sa papel ng peryodismong pangkampus sa pag-unlad ng wika; konteksto at proseso sa pagbuo ng Estilong Filipino, isang gabay sa peryodismong pangkampus sa Filipino; gabay sa paggamit ng Estilong Filipino; at gabay sa pagsasalin ng mga terminong teknikal sa peryodismo.

Para sa pagpapatala sa libreng seminar, magtungo lamang sa link na: http://bit.ly/KWFEF2020.

Tatanggapin ang unang 200 delegado na magpaparehistro hanggang sa 28 Pebrero 2020, 5:00NH.