Ilulunsad ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang pinakabagong Estilong Filipino, ang magiging opisyal na gabay sa peryodismong pangkampus sa Filipino sa buong bansa katuwang ang DepEd National Schools Press Conference (NSPC).

Bilang bahagi ng mandato ng KWF na pangalagaan ang mga wika sa bansa, magbibigay din ng libreng seminar ang KWF para sa paggamit ng naturang Estilong Filipino. Inaanyayahan ang mga national finalist na mga gurong tagapayo ng mga peryodikong pangkampus na dumalo sa naturang seminar na gaganapin sa 18 Pebrero 2020, mula ika-9:00nu hanggang ika-5:00nh sa St. Paul University, Tuguegarao Cagayan.

Para sa pagpapatala sa libreng seminar, magtungo lamang sa link na: http://bit.ly/KWFEF2020.

Tatanggapin ang mga rehistrasyon hanggang sa 30 Enero 2020, 5:00NH.