Posisyon: Manunulat at Katuwang na Tagapag-ugnay ng mga Proyekto 

Posisyon: Katuwang sa Aklatan (Library Assistant) (10 slots)

Mga Gawain:

1. Maging katuwang sa pag-iimbentaryo ng mga aklat ng KWF Aklatang Balmaseda

2. Maging katuwang sa segregasyon at pagkakatalog ng mga aklat sa KWF Aklatang Balmaseda

3. Maging katuwang sa pag-iingat sa mga aklat sa KWF Aklatang Balmaseda, gaya sa pagtatalaga ng call number, pagbalot ng aklat, pagsasaayos ng mga shelf, at iba pang katulad na gawain.

4. Maging katuwang sa pangangasiwa sa aklatan at sa pagpapagamit nito sa mga user

Minimum na Kalipikasyon:

1. Nakapagtapos ng kursong Library Science

2. May isang (1) taóng kaugnay na karanasan (may preperensiya sa mga nagkaroon na ng karanasan sa pagtatrabaho sa isang aklatan). Bukás din kami sa mga bagong gradweyt mula sa kolehiyo.

Dedlayn ng aplikasyon:

28 Setyembre 2018, 5nh – dedlayn ng pagsusumite ng aplikasyon

2 Oktubre 2018, 2nh – eksamen at interbiyu

Ang mga interesadong aplikante ay kinakailangang magsumite ng sumusunod:

(1) Liham aplikasyon para sa posisyon
(2) Komprehensibong resume, may 2×2 na retrato
(3) Transcript of Records

Ipadala ang mga aplikasyon sa email na [email protected] na may sabjek na “Aplikasyon para sa Katuwang sa Aklatan ng KWF.”

Ang huling araw ng pagsusumite ng aplikasyon ay hanggang sa 28 Setyembre 2018, 5nh.

Magkakaroon ng eksamen at interbiyu sa 2 Oktubre 2018, 2nh ang mga makapapasa sa paunang iskrining ng mga aplikasyon.

Posisyon: Junior Artist

Mga Gawain:

1. Mangasiwa at magpatupad ng mga gawaing pandisenyo ng KWF

2. Makipag-ugnayan sa iba’t ibang indibidwal, organisasyon, at iba pang entidad para sa mga gawaing pandisenyo ng KWF

3. Maghanda at magproseso ng mga dokumento—gaya sa MOA, liham, at katulad—tungo sa pagpapatupad ng mga gawaing pandisenyo ng KWF

Minimum na Kalipikasyon:

1. Nakapagtapos ng kursong Fine Arts, Design, o anumang katumbas na edukasyon

2. Mahigit 1 taóng kaugnay na karanasan (may preperensiya sa mga nagkaroon na ng karanasan sa pagdidisenyo ng poster at/o aklat). Bukás din kami sa mga bagong gradweyt mula sa kolehiyo.

3. May nakahandang portfolio ng mga disenyo

Dedlayn ng aplikasyon:

28 Setyembre 2018, 5nh – dedlayn ng pagsusumite ng aplikasyon

5 Oktubre 2018, 2nh – interbiyu at presentasyon ng portfolio

Ang mga interesadong aplikante ay kinakailangang magsumite ng sumusunod:

(1) Liham aplikasyon para sa posisyon
(2) Komprehensibong resume, may 2×2 na retrato
(3) Transcript of Records
(4) Portfolio ng mga disenyo

Ipadala ang mga aplikasyon sa email na [email protected] na may sabjek na “Aplikasyon para sa Junior Artist ng KWF.”

Ang huling araw ng pagsusumite ng aplikasyon ay hanggang sa 28 Setyembre 2018, 5nh.

Magkakaroon ng interbiyu at presentasyon ng portfolio sa 5 Oktubre 2018, 2nh ang mga makapapasa sa paunang iskrining ng mga aplikasyon.