Sa mga gurong kalahok sa naganap na Pambansang Klinik sa Estilong Filipino noong 10 Marso 2020 sa St. Paul University of the Philippines, Lungsod Tuguegarao, Cagayan:

Malugod naming ipinababatid na inaprobahan at ginawaran ng Professional Regulation Commission (PRC) ang 7 credit units (CPD units) para sa ating isinagawang Pambansang Klinik.

Hintayin lamang sa mga susunod na araw ang kopya ng inyong e-certificate na magtataglay ng accreditation number mula sa PRC. Ipadadala ang e-certificate sa email na itinala ninyo sa rehistrasyon ng programa noong Marso 10.

Maraming salamat sa lahat.