Wika ang gumigising sa diwa at nagbubuklod ng bansa. Atin itong pagyamanin.  Maligayang Buwan ng Wikang Pambansa!

mahalin natin ang ating mga wika

http://ovp.gov.ph/index.php/15-press-release/national-heritage/822-maligayang-buwan-ng-wikang-pambansa