Severino Montano

SEVERINO MONTANO
Pambansang Alagad ng Sining para sa Teatro
(3 Enero 1915–12 Disyembre 1980)

Si Severino Montano ay isang mandudula, makata, direktor, at organisador ng teatro. Siya ang nagtatag at nag-organisa ng Teatrong Arena noong 1953 sa Philippine Normal College (PNC), at pinangunahan ang Kilusang Balik sa Barrio, habang siya ay Dekano para sa Intruksiyon ng PNC noong dekada 70. Iginawad sa kaniya ang Pambansang Alagad ng Sining sa Teatro noong 2001.

Mula sa Sagisag Kultura ng NCCA.