Pararangalan ng Komisyon sa Wikang Filipino ang Lungsod Mandaluyong, Lungsod Taguig, at Korporasyong Pangkoreo ng Pilipinas ng Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko. Ang Selyo ay timpalak at parangal para sa mga ahensiya at lokal na yunit ng pamahalaan na sumunod sa implementasyon ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. 335 o EO 335 at nagpamalas ng kahusayan sa paggamit ng Filipino bilang wika ng serbisyo publiko.

Tumalima ang mga naturang institusyon sa itinatadhana ng EO 335 sa pamamagitan ng paglalagay ng mga karatula at pabatid na nasa Filipino, paggamit ng Filipino sa mga korespondensiya at pormularyo ng opisina, at patuloy na pagsusulong ng Filipino sa iba’t ibang gawain.

Bibigyan din ng pagkilala bilang finalist ang Lungsod Maynila, Hukuman ng Apelasyon, Kagawaran ng Badyet at Pamamahala, at Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining dahil sa kanilang ipinakitang pagsisikap na itaguyod at gamitin ang wikang Filipino sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko.

Gaganapin ang pagbibigay ng parangal sa 25 Agosto 2017, 1:00–5:00nh sa Pambansang Museo, Kalye P. Burgos, Ermita, Maynila. Dadaluhan ito ng mga kinatawan mula sa iba’t ibang ahensiya at lokal na yunit ng pamahalaan.