Mapa ng mga Wika (Rehiyon)

BARMM

 

CAR

CARAGA

National Capital Region

Negros Island Region

Rehiyon I

Rehiyon II

Rehiyon III

CALABARZON

MIMAROPA

Rehiyon V

Rehiyon VI

Rehiyon VII

Rehiyon VIII

Rehiyon IX

Rehiyon X

Rehiyon XI

Rehiyon XII