Iniimbitahan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) at Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining (NCCA)  ang mga tagapangulo sa Filipino at kanilang mga kasamang guro sa institusyon na dumalo sa gaganaping libreng retooling para sa kursong Malayuning Komunikasyon na mangyayari mula 20-24 Mayo 2019, sa tanggapan ng NCCA, Intramuros, Lungsod Maynila.

Sasailalim ang 50 piling guro mula sa iba’t ibang pook sa Filipinas  sa intensibong pagsasanay sa ilalim ni Dr. Joseph Salazar, isang iginagalang na propesor mulang Pamantasang Ateneo De Manila.  Si Dr. Salazar ang editor ng aklat na Babasahin sa Kultural na Malayuning Komunikasyon ng KWF.

Makakasama ni Dr. Salazar si Dr. Dino Tordesillas bilang tagapanayam sa Malayuning Komunikasyon para sa Agham.

Batay sa deskripiyon ng kurso, ang Malayuning Komunikasyon ay ang pagsulat, pagsasalita, at paglalahad para sa iba’t ibang madla at iba’t ibang layunin.

Inilathala ng KWF ang Malayuning Komunikasyon, kasama ang Pag-unawa sa Sarili (Understanding the Self) at Ang Imahen ng Filipino sa Sining (Art Appreciation), upang magamit ng mga guro at mag-aaral sa antas tersiyarya.

Bahagi ito ng kampanya ng KWF para sa patuloy na paggamit ng wikang Filipino bilang wikang panturo at asignatura sa antas tersiyara. Pagkakataon din ito upang mahasa at malinang ang kakayahan ng mga guro sa Filipino na gamitin ang Filipino sa pagtuturo ng mga GEC.

Para sa pagpapatala sa nasabing pagsasanay, maaaring makipag-ugnayan kay Lourdes Z. Hinampas ng Sangay ng Literatura at Araling Kultural ng KWF sa 252-1953, 09276856786, o sa email sa kwf.slak@gmail.com. Mahigpit na pinagbabawalan ang pag-walk-in. ####