Para sa ikatlong Gawad Julian Cruz Balmaseda ng Komisyon sa Wikang Filipino, ipagkakaloob ang gawad sa dalawang mag-aaral mulang UP at UST sa 27 Enero 2017, 9nu, Bulwagang Romualdez, Komisyon sa Wikang Filipino, Maynila.

Kinilalang pinakamahusay na masteradong tesis ang Ang Tira Bakal bilang (Kon)Teksto ng Katawang Nagtatanghal ni Christian Ezekiel Mananis Fajardo ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Pinuri ang tesis ni Fajardo sa ginawa nitong pagpapalawak ng kaalaman hinggil sa Tira Bakal, na isang pagtatanghal na nangyayari tuwing Biyernes Santo sa Lungsod San Fernando, Pampanga.

Hinirang namang pinakamahusay na disertasyon ang Ubbóg Ti Asin: Kuwento at Kuwenta ng mga Babaeng Mannúrat ni Lovella Gamponio Velasco ng Unibersidad ng Santo Tomas. Itinangi ang disertasyon ni Velasco para sa masusi nitong pagsipat sa ambag ng mga babaeng manunulat mulang Nueva Viscaya at sa pagtatawid ng rehiyonal panitikan ng kababaihan tungo sa konsepto ng pambansa.

Pagkakalooban sila ng PHP100,000.00, nang magkahiwalay, kasama ang opsiyon na mailimbag sa KWF Aklat ng Bayan. Umupo sa lupon ng inampalan ang mga historyador na sina Dr. Jose Victor Torres at Michael Charleston Chua, at Dr. Jovino Miroy ng Kagawaran ng Pilosopiya ng Pamantasang Ateneo de Manila.

Ang Gawad Julian Cruz Balmaseda ay ang pinakamataas na pagkilala na handog ng KWF para sa natatanging tesis at disertasyon sa agham, matematika, at agham panlipunan gamit ang wikang Filipino.

Sa pananaliksik at pagtatampok ng karunungan gamit ang wikang pambansa, ang gawad ay isa sa tagapagtaguyod tungo sa minimithi ng KWF na intelektuwalisasyon ng wikang Filipino.

Iginagawad ito tuwing o malapit sa Araw ni Julian Cruz Balmaseda (28 Enero 1895–18 Setyembre 1947). Si Balmaseda ay isa sa mga nangununang makata, kritiko, at iskolar sa Filipino. Naglingkod din siya bilang direktor ng Surian ng Wikang Pambansa na ngayon ay KWF.

Bukas nang muli ang Gawad Julian Cruz Balmaseda para sa taong 2018. 29 Setyembre 2017 ang huling araw ng pagpapatala. Para sa mga detalye, maaaring tumawag sa 736-2519, o bumisita sa kwf.gov.ph.