Malugod na binabati ng KWF ang sumusunod na kabataang nagwagi sa Sali(n) Na, Shakespeare!, timpalak sa pagsasalin ng mga soneto ni William Shakespeare:

Unang Gantimpala:
“Soneto XXX,” salin ni Chinzen Viernes
St. Paul College, Pasig

Ikalawang Gantimpala:
“Sonnet 55,” salin ni Lee Romney Santos
Mataas na Paaralan ng Pilipinas sa Agham-Gitnang Luzon

Ikatlong Gantimpala:
“Sonnet 30,” salin ni Gladwin Bryan T. Labrague
Mataas na Paaralan ng Pilipinas sa Agham-Gitnang Luzon

at

“Sonnet 55,” salin ni Abigail Ablang
Mataas na Paaralan ng Pilipinas sa Agham-Gitnang Luzon

Pararangalan ang mga nagsipagwagi sa pagdiriwang ng Araw ng Aklat sa 23 Abril 2016, sa Ayala Triangle, Lungsod Makati. Para sa mga detalye, maaaring tumawag sa Sangay ng Edukasyon at Networking sa 736-2519, o magpadala ng email ng kumpirmasyon sa [email protected]