Ayon sa survey na isinagawa ng Komisyon sa Wikang Filipino, limitado pa rin sa mga asignatura o kursong itinuturo sa wikang pambansa sa mga unibersidad.

Dapat nang simulan ng mga kolehiyo at unibersidad ang reporma sa kanilang mga patakaran at programa para sa Filipino upang maisulong ang wikang pambansa.

Iminungkahi ito ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) batay sa resulta ng kanilang survey na isinagawa nitong 3rd quarter ng 2015. Sa 144 na institusyong tinarget para sa survey, 73 lang ang tumugon:

  • 44 ang publiko, at 29 ang pribado
  • 48 ang mula sa Luzon, 14 sa Visayas, at 11 sa Mindanao

Layunin ng survey na mailahad ang estado ng paggamit at pagtuturo ng Filipino sa mga kolehiyo at unibersidad.

Limitado sa mga asignatura o kurso sa Filipino ang programa sa wikang Filipino ng mga kolehiyo at unibersidad, ayon sa survey results na pinag-usapan sa Kapihang Wika nitong Martes, Oktubre 27.

Basahin ang buong balita sa Rappler.