Ambagan cover

Nagwagi sa kategoryang mga pag-aaral sa wika ang Ambagan 2011: Mga Salita Mula sa Iba’t Ibang Wika sa Filipinas ni Michael M. Coroza at Galileo S. Zafra sa ika-34 na National Book Awards (NBA) ngayong 2015.

Isa itong natatanging gawad na inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino sa NBA na itinataguyod ng Pambansang Lupon para sa Pagpapaunlad ng mga Aklat (NBDB) at Manila Critics Circle mula pa noong 1981.

Kasama ang aklat, na inilimbag ng University of the Philippines Press, sa 28 aklat na pagkakalooban ng parangal sa 5 Disyembre 2015.