Inaanyayahan ang lahat ng mga Ilokano na basahin at magkomento sa borador ng rebisadong Ortograpiyang Ilokano.

Bunga ang ortograpiyang ito ng Konsultasyon sa Ortograpiyang Ilokano noong 12 Hunyo 2015 sa University of Northern Philippines, Lungsod Vigan.

Ipadala ang inyong mga komento sa [email protected]. Tatanggap ang KWF ng mga mungkahi o komento hanggang 30 Setyembre 2015, 12 ng.

I-click ang sumunod na link para sa borador ng rebisadong Ortograpiyang Ilokano.

Pauna na ang pasasalamat!

Retrato mula sa commons.wikimedia.org.