Ang Pambansang Reoryentasyon sa Panitikan sa 27-29 Setyembre 2019 na idaraos sa Marinduque State College, Boac, Marinduque ay inilipat na sa Sevilla’s Farm and Resort, Brgy. Domoit, Lucena, Quezon.
Ang halaga ng rehistrasyon ay PHP2,800.00 para sa pagkain at akomodasyon.

Para sa mga interesadong guro sa MIMAROPA, mag-rehistro online

Maaari ding makipag-ugnayan kay Dr. Randy Nobleza ng Marinduque State College sa 0917-6263078, (042)332-0662 lok. 119 o mag-email sa [email protected], [email protected]

Para naman sa mga interesadong guro sa CALABARZON, makipag-ugnayan kina Elizabeth R. Zeta sa 0918-3484979 at Joseph E. Jarasa sa 0947-5229601.

Ang gawaing ito ay may DepEd Advisory No. 029, s. 2019 at may 15 CPD unit credit ng Komisyon sa Regulasyong Pampropesyon o PRC.