Inaanyayahan ng KWF ang mga interesadong guro at estudyante sa gaganaping libreng pampublikong panayam ni TAGAPANGULONG VIRGILIO S. ALMARIO ukol sa “Isang Pagpapakilala sa Kasaysayan ng Leksikograpiya sa Filipinas” sa 20-21 Marso 2017, 1-4nh, sa KWF Bulwagang Romualdez.

Limitado sa 50 kalahok ang tatanggapin para sa dalawang araw na panayam. Para sa reserbasyon at pagpapatala, makipag-ugnayan kay Bb. Kriscell Largo Labor sa email na [email protected] kalakip ang inyong buong pangalan, kontak, at institusyong kinabibilangan.

____________

Tampok din ang paglulunsad ng aklat na INTRODUKSIYON SA LEKSIKOGRAPIYA SA FILIPINAS sa 20 Marso 2017, 4-5nh.