Pagpaparehistro sa Libreng  Serye ng Webinar ng KWF sa Buwan ng Panitikan, Bukás na!

Bukás na ang pagpaparehistro sa libreng serye ng webinar ng Komisyon sa Wikang Filipino kaugnay sa pagdiriwang ng Buwan ng Panitikan 2021 na may temang “Limandaang Taón ng Pagsulat sa Kalibutang Filipino.”  Ang serye ng webinar ay bahagi ng selebrasyon na nakaugat sa Proklamasyon Bílang 968 na nilagdaan noong 10 Pebrero 2015 na nagdedeklara sa continue reading : Pagpaparehistro sa Libreng  Serye ng Webinar ng KWF sa Buwan ng Panitikan, Bukás na!

DANGAL NG WIKA 2021, Bukás na para sa nominasyon!

DANGAL NG WIKANG FILIPINO 2021  Ang Dangal ng Wikang Filipino ay mataas na pagkilála sa mga indibidwal, samahán, tanggápan, institusyon, o ahensiyang pampamahalaán o pribadong sektor na may natatanging ambag o nagawa túngo sa pagsusulong, pagpapalaganap, pagpapayabong, at preserbasyon ng wikang Filipino. Bukás ang nominasyon sa mga indibidwal, samahán, tanggápan o institusyon, at mga ahensiyang continue reading : DANGAL NG WIKA 2021, Bukás na para sa nominasyon!

Sumali na sa Tula Táyo 2021

Ang Tula Táyo ay isang online na timpalak sa pagsulat ng katutubong tula na itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino para sa Buwan ng Panitikan ng Filipinas. Para sa edisyong 2021, bukás ang timpalak sa mga dalít, diyona, at tanaga na nakasulat sa wikang Filipino pumapaksa sa kasalukuyang danas sa pandemya at tema ng Buwan continue reading : Sumali na sa Tula Táyo 2021

DANGAL NG PANITIKAN 2021, bukás na sa mga nominasyon!

Mga Tuntunin 1. Ang Gawad Dangal ng Panitikan ay ang mataas na pagkilála sa naiambag sa panitikang Filipino o lifetime achievement award. Binibigyang-pagpupugay nitó ang natatanging manunulat na nagpakíta ng pagpapahalaga sa kultura, kaakuhan, at kayamanang pamana, bukod sa pambihirang pagkasangkapan sa Filipino at ibá pang wikang panrehiyon o panlalawigan. 2. Bukás ang nominasyon sa continue reading : DANGAL NG PANITIKAN 2021, bukás na sa mga nominasyon!

Dumaló sa libreng webinar sa Dokumentasyong Pangwika

Bilang pakikiisa ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) sa pagdiriwang ng International Mother Language Day (IMLD) 2021 at paghahanda sa International Decade of Indigenous Languages (IDIL) 2022–2032 , inaanyayahan ang mga mananaliksik, guro, mág-aarál, at may interes sa wika at kultura ng kanilang komunidad sa Lágsik*-Wika: Serye ng Webinar sa Pagdodokumento ng mga Katutubong Wika. continue reading : Dumaló sa libreng webinar sa Dokumentasyong Pangwika