Lungsod Quezon – Magdaraos ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF)—sa pagtataguyod ng Opisina ni Senadora Loren Legarda at sa pakikipagtulungan ng School of Oriental and African Studies (SOAS) ng University of London—ng Seminar-Workshop sa Digital Archiving ng mga Wika sa 26-28 Nobyembre 2018 sa Lungsod Quezon.

Ang Seminar-Workshop sa Digital Archiving ng mga Wika ay tatlong araw na pagsasanay hinggil sa preserbasyong digital ng mga katutubong wika sa Filipinas. Tatalakayin sa pagsasanay ang data management, model fieldwork and data collection, metadata collection, recordings formats and conversion, data storage, at software tools for documentation.

Layunin ng pagsasanay na bigyan ng napapanahong kaalaman at kasanayan sa episyenteng pagsisinop ng mga datos at pangmatagalang preserbasyon ng mga wika ang iba’t ibang ahensiyang pangkultura ng Filipinas tungo sa paglikha ng isang mapagtitiwalaang repositoryo ng mga dokumentasyong pangwika sa bansa.

Katambal ng Digital Archiving ang katatapos lamang na International Conference on Language Endangerment noong 10-12 Oktubre 2018 at ng isinasagawang pambansang saliksik sa Lingguwistikong Etnograpiya sa iba’t ibang katutubong wika sa Filipinas. Ang tatlong proyektong nabanggit ay paghahanda ng KWF para sa 2019 Year of Indigenous Languages ng UNESCO at para sa malawakang preserbasyon ng mga katutubong wika ng Filipinas, lalo na ang mga wikang nanganganib na maglaho.

Inimbitahan ng KWF ang mga ekspertong sina Dr. Mandana Seyfeddinipur, Vera Ferreira, at Gema Zamora Fernandez mula sa SOAS University of London upang pangunahan ang pagsasanay sa digital archiving at pagbabahagi ng kanilang karanasan sa dokumentasyong pangwika sa Europa.

Si Dr Mandana Seyfeddinipur ang kasalukuyang direktor ng SOAS World Languages Institute. Pinamumunuan din niya ang Endangered Languages Documentation Programme at  Endangered Languages Archive (ELAR) ng institusyon, kasama sina Ferreira at Fernandez.

“Pagtupad ito ng KWF sa tungkulin nitong pangalagaan ang mga katutubong wika sa Filipinas,” paliwanag ni National Artist Virgilio S. Almario, Tagapangulo ng KWF, “sa pamamagitan ng digital archiving ay nais ng Komisyon na magtrabaho tungo sa pagbuo ng isang repositoryo ng mga karunungang taglay ng ating mga katutubong wika at ihandog ang mga karunungang ito sa madla.”

“Ang digital archiving ay tugon ng KWF sa hamon ng digital age sa kasalukuyan at sa hamon din ng pag-uugnay ng mga katutubong wika sa buong bansa. Hindi tayo dapat nagiging limitado lang sa wikang kinagisnan natin, mahalagang makilala at maging maláy ang bawat Filipino sa pangangalaga sa dibersidad ng mga katutubong wika sa Filipinas,” dagdag pa ni Atty. Anna Katarina B. Rodriguez, Direktor Heneral ng KWF.

Dadaluhan ang seminar-workshop ng mga kawani ng KWF at mga kinatawan ng iba’t ibang ahensiya at organisasyong pangkultura sa bansa gaya ng National Archives of the Philippines, National Library of the Philippines, National Commission for Culture and the Arts, National Museum of the Philippines, Society of Filipino Archivists, National Research Council of the Philippines, at iba pa.

Ang Komisyon sa Wikang Filipino ay itinatatag sa bisa ng Batas Republika Blg. 7104 na may mandato sa pagtataguyod ng saliksik, pagpapaunlad, at preserbasyon ng wikang Filipino at iba pang mga katutubong wika ng Filipinas.