CIRILO F. BAUTISTA
9 Hulyo 1941–6 Mayo 2018
Pambansang Alagad ng Sining para sa Panitikan

EDGAR B. MARANAN
7 Nobyembre 1946–8 Mayo 2018